genişləndirici boltlar

  • Wedge Anchors

    Kama lövbərləri

    Kama ankrajı, dörd hissədən ibarət olan mexaniki tipli bir genişləndirici ankordur: yivli anker gövdəsi, genişləndirmə klipsi, qoz-fındıq və yuyucusu. Bu lövbərlər istənilən mexaniki tip genişləndirici lövbərin ən yüksək və ən uyğun tutma dəyərlərini təmin edir
  • Drop-In Anchors

    Drop-In Anchors

    Drop-In ankerlər, betonun içərisinə bərkidilmək üçün hazırlanmış dişi beton lövbərlərdir, bunlar tez-tez yerüstü tətbiqetmələr üçün istifadə olunur, çünki lövbərin daxili tapası yivli bir çubuq və ya bolt taxmadan əvvəl ankrajı çuxurun içərisində möhkəm tutmaq üçün dörd istiqamətdə genişlənir. İki hissədən ibarətdir: genişləndirici fiş və lövbər gövdəsi.